پتروشیمی ها

 • زنجیره ارزش در پتروشیمی آبادان تکمیل می‌شود

  رئیس شرکت پتروشیمی آبادان گفت: ایجاد واحدهای جدید فرآیندی در راستای تکمیل زنجیره ارزش برنامه‌های توسعه پتروشیمی در آبادان است. و (خبر 24) به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزارش داد که مرتضی شاه میرزایی عصر جمعه (4 خرداد) به دعوت رئیس پتروشیمی آبادان از این مجتمع پتروشیمی و…

  مشاهده خبر »
 • زنجیره ارزش در پتروشیمی آبادان تکمیل می‌شود

  رئیس شرکت پتروشیمی آبادان گفت: ایجاد واحدهای جدید فرآیندی در راستای تکمیل زنجیره ارزش برنامه‌های توسعه پتروشیمی در آبادان است. و (خبر 24) به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزارش داد که مرتضی شاه میرزایی عصر جمعه (4 خرداد) به دعوت رئیس پتروشیمی آبادان از این مجتمع پتروشیمی و…

  مشاهده خبر »
 • زنجیره ارزش در پتروشیمی آبادان تکمیل می‌شود

  رئیس شرکت پتروشیمی آبادان گفت: ایجاد واحدهای جدید فرآیندی در راستای تکمیل زنجیره ارزش برنامه‌های توسعه پتروشیمی در آبادان است. و (خبر 24) به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزارش داد که مرتضی شاه میرزایی عصر جمعه (4 خرداد) به دعوت رئیس پتروشیمی آبادان از این مجتمع پتروشیمی و…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا