پرونده قضایی

 • نظام قضائی سوئد ناتوانی خود را در اجرای عدالت نشان داد

  نشست «تحلیل ابعاد حقوق بشر در پرونده حمید النوری» امروز سه شنبه 24 خردادماه برگزار می شود. به گزارش خبر24 به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در ادامه جلسه رسیدگی به ابعاد حقوق بشر در پرونده حمید نوری؛ نصرالله ابراهیمی، کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری گفت: در…

  مشاهده خبر »
 • نظام قضائی سوئد ناتوانی خود را در اجرای عدالت نشان داد

  نشست «تحلیل ابعاد حقوق بشر در پرونده حمید نوری» امروز سه شنبه 24 خردادماه برگزار می شود. به گزارش خبر24 به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در ادامه جلسه رسیدگی به ابعاد حقوق بشر در پرونده حمید نوری؛ نصرالله ابراهیمی، کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری گفت: در…

  مشاهده خبر »
 • نظام قضائی سوئد ناتوانی خود را در اجرای عدالت نشان داد

  نشست «تحلیل ابعاد حقوق بشر در پرونده حمید نوری» امروز سه شنبه 24 خردادماه برگزار می شود. به گزارش خبر24 به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در ادامه جلسه رسیدگی به ابعاد حقوق بشر در پرونده حمید نوری؛ نصرالله ابراهیمی، کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری گفت: در…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا