چگونه

 • دیدار غیرعلنی زلنسکی با رهبران گروه هفت

  به گفته منابع خبری، رئیس جمهور اوکراین تقریباً با سران هفت اقتصاد بزرگ جهان دیدار کرد، اما جزئیات و محتوای این دیدار برای رسانه ها فاش نشد. به گزارش روزنامه گاردین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین از طریق ویدئو کنفرانس با سران کشورهای گروه ۷ دیدار کرد. دیدار او با…

  مشاهده خبر »
 • دیدار غیرعلنی زلنسکی با رهبران گروه هفت

  به گفته منابع خبری، رئیس جمهور اوکراین تقریباً با سران هفت اقتصاد بزرگ جهان دیدار کرد، اما جزئیات و محتوای این دیدار برای رسانه ها فاش نشد. به گزارش روزنامه گاردین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین از طریق ویدئو کنفرانس با سران کشورهای گروه ۷ دیدار کرد. دیدار او با…

  مشاهده خبر »
 • دیدار غیرعلنی زلنسکی با رهبران گروه هفت

  به گفته منابع خبری، رئیس جمهور اوکراین تقریباً با سران هفت اقتصاد بزرگ جهان دیدار کرد، اما جزئیات و محتوای این دیدار برای رسانه ها فاش نشد. به گزارش روزنامه گاردین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین از طریق ویدئو کنفرانس با رهبران کشورهای گروه 7 دیدار کرد. ملاقات او با…

  مشاهده خبر »
 • زلنسکی به دنبال سخنرانی در مجالس کشورهای آسیایی و آفریقایی است

  رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که برای جلب حمایت کیف، قصد دارد دامنه سخنرانی های خود را فراتر از پارلمان های کشورهای اروپایی به آفریقا و آسیا گسترش دهد. به گزارش دویچه وله، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که قصد دارد در پارلمان کشورهای آسیایی و آفریقایی سخنرانی…

  مشاهده خبر »
 • زلنسکی به دنبال سخنرانی در مجالس کشورهای آسیایی و آفریقایی است

  رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که برای جلب حمایت کیف، قصد دارد دامنه سخنرانی های خود را فراتر از پارلمان های کشورهای اروپایی به آفریقا و آسیا گسترش دهد. به گزارش دویچه وله، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که قصد دارد در پارلمان کشورهای آسیایی و آفریقایی سخنرانی…

  مشاهده خبر »
 • زلنسکی به دنبال سخنرانی در مجالس کشورهای آسیایی و آفریقایی است

  رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که برای جلب حمایت کیف، قصد دارد دامنه سخنرانی های خود را فراتر از پارلمان های کشورهای اروپایی به آفریقا و آسیا گسترش دهد. به گزارش دویچه وله، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که تصمیم دارد در پارلمان کشورهای آسیایی و آفریقایی سخنرانی…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا