ژنتیک

 • شناسایی ۱۰۰۰ ژن مرتبط با کووید ۱۹ شدید

  یک مطالعه جدید نشان می دهد که چرا برخی از بزرگسالان سالم مبتلا به عفونت کووید-19 بسیار بیمار می شوند، در حالی که برخی دیگر علائم کمی دارند. محققان دانشگاه‌های شفیلد و استنفورد در ایالات متحده دریافته‌اند که سیگنال‌های ژنتیکی خاصی در افراد مبتلا به عفونت شدید کروناویروس وجود دارد.…

  مشاهده خبر »
 • شناسایی ۱۰۰۰ ژن مرتبط با کووید ۱۹ شدید

  یک مطالعه جدید نشان می دهد که چرا برخی از بزرگسالان سالم مبتلا به عفونت کووید-19 بسیار بیمار می شوند، در حالی که برخی دیگر علائم کمی دارند. محققان دانشگاه‌های شفیلد و استنفورد در ایالات متحده دریافته‌اند که سیگنال‌های ژنتیکی خاصی در افراد مبتلا به عفونت شدید کروناویروس وجود دارد.…

  مشاهده خبر »
 • شناسایی ۱۰۰۰ ژن مرتبط با کووید ۱۹ شدید

  یک مطالعه جدید نشان می دهد که چرا برخی از بزرگسالان سالم مبتلا به عفونت کووید-19 بسیار بیمار می شوند، در حالی که برخی دیگر علائم کمی دارند. محققان دانشگاه‌های شفیلد و استنفورد در ایالات متحده دریافته‌اند که سیگنال‌های ژنتیکی خاصی در افراد مبتلا به عفونت شدید کروناویروس وجود دارد.…

  مشاهده خبر »
 • شناسایی ۱۰۰۰ ژن مرتبط با کووید ۱۹ شدید

  یک مطالعه جدید نشان می دهد که چرا برخی از بزرگسالان سالم مبتلا به عفونت کووید-19 بسیار بیمار می شوند، در حالی که برخی دیگر علائم کمی دارند. محققان دانشگاه‌های شفیلد و استنفورد در ایالات متحده دریافته‌اند که سیگنال‌های ژنتیکی خاصی در افراد مبتلا به عفونت شدید کروناویروس وجود دارد.…

  مشاهده خبر »
 • شناسایی ۱۰۰۰ ژن مرتبط با کووید ۱۹ شدید

  یک مطالعه جدید نشان می دهد که چرا برخی از بزرگسالان سالم مبتلا به عفونت کووید-19 بسیار بیمار می شوند، در حالی که برخی دیگر علائم کمی دارند. محققان دانشگاه‌های شفیلد و استنفورد در ایالات متحده دریافته‌اند که سیگنال‌های ژنتیکی خاصی در افراد مبتلا به عفونت شدید کروناویروس وجود دارد.…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا