کشاورزی

 • دولت به هیچ عنوان نسبت به حفاظت از محیط زیست کوتاه نمی‌آید

  معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دستور رئیس جمهور برای تسریع در روند احیای خلیج گرگان گفت: دولت به هیچ وجه در حفاظت از محیط زیست کوتاهی نخواهد کرد. به گزارش ۲۴، در پنجمین جلسه ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور، راهکارهای…

  مشاهده خبر »
 • دولت به هیچ عنوان نسبت به حفاظت از محیط زیست کوتاه نمی‌آید

  معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دستور رئیس جمهور برای تسریع در روند احیای خلیج گرگان گفت: دولت به هیچ وجه در حفاظت از محیط زیست کوتاهی نخواهد کرد. به گزارش ۲۴، در پنجمین جلسه ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور، راهکارهای…

  مشاهده خبر »
 • دولت به هیچ عنوان نسبت به حفاظت از محیط زیست کوتاه نمی‌آید

  معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دستور رئیس جمهور برای تسریع در روند احیای خلیج گرگان گفت: دولت به هیچ وجه در حفاظت از محیط زیست کوتاهی نخواهد کرد. به گزارش ۲۴، در پنجمین جلسه ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور، راهکارهای…

  مشاهده خبر »
 • دولت به هیچ عنوان نسبت به حفاظت از محیط زیست کوتاه نمی‌آید

  معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دستور رئیس جمهور برای تسریع در روند احیای خلیج گرگان گفت: دولت به هیچ وجه در حفاظت از محیط زیست کوتاهی نخواهد کرد. به گزارش ۲۴، در پنجمین جلسه ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور، راهکارهای…

  مشاهده خبر »
 • دولت به هیچ عنوان نسبت به حفاظت از محیط زیست کوتاه نمی‌آید

  معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دستور رئیس جمهور برای تسریع در روند احیای خلیج گرگان گفت: دولت به هیچ وجه در حفاظت از محیط زیست کوتاهی نخواهد کرد. به گزارش ۲۴، در پنجمین جلسه ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور، راهکارهای…

  مشاهده خبر »
 • جنگل‌های زاگرس میراث بین نسلی و ثروت ملی است

  معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه جنگل های زاگرس یک میراث و ثروت ملی است گفت: تدوین برنامه اقدام جامع برای احیا و توسعه جنگل های زاگرس در مقابله با آتش سوزی ضروری است. به گزارش بیست و چهارم، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح امروز (دوشنبه) در…

  مشاهده خبر »
 • جنگل‌های زاگرس میراث بین نسلی و ثروت ملی است

  معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه جنگل های زاگرس یک میراث و ثروت ملی است گفت: تدوین برنامه اقدام جامع برای احیا و توسعه جنگل های زاگرس در مقابله با آتش سوزی ضروری است. به گزارش بیست و چهارم، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح امروز (دوشنبه) در…

  مشاهده خبر »
 • جنگل‌های زاگرس میراث بین نسلی و ثروت ملی است

  معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه جنگل های زاگرس یک میراث و ثروت ملی است گفت: تدوین برنامه اقدام جامع برای احیا و توسعه جنگل های زاگرس در مقابله با آتش سوزی ضروری است. به گزارش ۲۴، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح امروز (دوشنبه) در جلسه کارگروه…

  مشاهده خبر »
 • جنگل‌های زاگرس میراث بین نسلی و ثروت ملی است

  معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه جنگل های زاگرس یک میراث و ثروت ملی است گفت: تدوین برنامه اقدام جامع برای احیا و توسعه جنگل های زاگرس در مقابله با آتش سوزی ضروری است. به گزارش خبر24، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح امروز (دوشنبه) در جلسه کارگروه…

  مشاهده خبر »
 • جنگل‌های زاگرس میراث بین نسلی و ثروت ملی است

  معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه جنگل های زاگرس یک میراث و ثروت ملی است، گفت: تدوین برنامه اقدام جامع برای احیا و توسعه جنگل های زاگرس در مقابله با آتش سوزی ضروری است. به گزارش خبر24 به نقل از سایت رسانه، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا