کشور پرتغال

 • طارمی شک داشت و در پنالتی دوم اشتباه کرد

  سرمربی تیم فوتبال پورتو درباره اظهارات چند روز پیش خود در خصوص یک ضربه پنالتی برای مهدی طارمی توضیح داد. به گزارش ۲۴، تیم فوتبال پورتو در چارچوب هفته بیست و نهم لیگ فوتبال پرتغال به مصاف ویتوریا گیمار رفت که مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو از روی یک ضربه…

  مشاهده خبر »
 • طارمی شک داشت و در پنالتی دوم اشتباه کرد

  سرمربی تیم فوتبال پورتو درباره اظهارات چند روز پیش خود در خصوص یک ضربه پنالتی برای مهدی طارمی توضیح داد. به گزارش ۲۴، تیم فوتبال پورتو در چارچوب هفته بیست و نهم لیگ فوتبال پرتغال به مصاف ویتوریا گیمار رفت که مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو از روی یک ضربه…

  مشاهده خبر »
 • طارمی شک داشت و در پنالتی دوم اشتباه کرد

  سرمربی تیم فوتبال پورتو درباره اظهارات چند روز پیش خود در خصوص یک ضربه پنالتی برای مهدی طارمی توضیح داد. به گزارش ۲۴، تیم فوتبال پورتو در چارچوب هفته بیست و نهم لیگ فوتبال پرتغال به مصاف ویتوریا گیمار رفت که مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو از روی یک ضربه…

  مشاهده خبر »
 • طارمی شک داشت و در پنالتی دوم اشتباه کرد

  سرمربی تیم فوتبال پورتو درباره اظهارات چند روز پیش خود در خصوص یک ضربه پنالتی برای مهدی طارمی توضیح داد. به گزارش ۲۴، تیم فوتبال پورتو در چارچوب هفته بیست و نهم لیگ فوتبال پرتغال به مصاف ویتوریا گیمار رفت که مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو از روی یک ضربه…

  مشاهده خبر »
 • طارمی شک داشت و در پنالتی دوم اشتباه کرد

  سرمربی تیم فوتبال پورتو درباره اظهارات چند روز پیش خود در خصوص یک ضربه پنالتی برای مهدی طارمی توضیح داد. به گزارش ۲۴، تیم فوتبال پورتو در چارچوب هفته بیست و نهم لیگ فوتبال پرتغال به مصاف ویتوریا گیمار رفت که مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو از روی یک ضربه…

  مشاهده خبر »
 • مطلب نژادپرستانه و توهین آمیز باشگاه اسپورتینگ علیه طارمی!

  اسپورتینگ لیسبون با انتشار مطلبی توهین آمیز و نژادپرستانه به مهدی طارمیه پرتغالی در رابطه با اتفاقات هفته گذشته حمله کرد. به گزارش اسپورتینگ لیسبون 24، در سایت رسمی خود مطلبی توهین آمیز منتشر کرد که در آن مهدی طارمی، مهاجم ایرانی پورتو در اظهارات خود از الفاظ موهن و…

  مشاهده خبر »
 • مطلب نژادپرستانه و توهین آمیز باشگاه اسپورتینگ علیه طارمی!

  اسپورتینگ لیسبون با انتشار مطلبی توهین آمیز و نژادپرستانه به مهدی ترمایه پرتغالی در پس زمینه اتفاقات هفته گذشته حمله کرد. به گزارش اسپورتینگ لیسبون 24، در سایت رسمی خود مطلبی توهین آمیز منتشر کرد که در آن مهدی طارمی، مهاجم ایرانی پورتو در اظهارات خود از الفاظ موهن و…

  مشاهده خبر »
 • مطلب نژادپرستانه و توهین آمیز باشگاه اسپورتینگ علیه طارمی!

  اسپورتینگ لیسبون با انتشار مطلبی توهین آمیز و نژادپرستانه به مهدی ترمایی پرتغالی به خاطر اتفاقات هفته گذشته حمله کرد. و به گزارش سایت 24 اسپورتینگ لیسبون، مطلبی توهین آمیز در سایت رسمی خود منتشر کرد که در آن مهدی طارمی، مهاجم ایرانی پورتو در اظهارات خود از الفاظ توهین…

  مشاهده خبر »
 • مطلب نژادپرستانه و توهین آمیز باشگاه اسپورتینگ علیه طارمی!

  اسپورتینگ لیسبون با انتشار مطلبی توهین آمیز و نژادپرستانه به مهدی ترمایی پرتغالی به خاطر اتفاقات هفته گذشته حمله کرد. و به گزارش سایت 24 اسپورتینگ لیسبون، مطلبی توهین آمیز در سایت رسمی خود منتشر کرد که در آن مهدی طارمی، مهاجم ایرانی پورتو در اظهارات خود از الفاظ توهین…

  مشاهده خبر »
 • مطلب نژادپرستانه و توهین آمیز باشگاه اسپورتینگ علیه طارمی!

  اسپورتینگ لیسبون با انتشار مطلبی توهین آمیز و نژادپرستانه به مهدی طارمای پرتغالی به دلیل اتفاقات هفته گذشته حمله کرد. به گزارش 24 اسپورتینگ لیسبون در سایت رسمی خود مطلبی توهین آمیز منتشر کرد که در آن مهدی طارمی، مهاجم ایرانی پورتو در اظهارات خود از الفاظ توهین آمیز و…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا